Công trình

CHUNG CƯ TÂN THỊNH LỢI
TRỤ SỞ BÁO PHỤ NỮ
NHÀ XƯỞNG HẢI ĐỨC III
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 80.000 TẤN EVERGREEN LONG AN
CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG NHÀ TẠM GIỮ CỦA CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
XÂY DỰNG KHU RỬA XE, NHÀ CÔNG VỤ CỦA BÃI CHỨA XỈ LÒ CAO
XÂY DỰNG BỂ XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY THÉP CÁN TUNG HO