Công trình đã hoàn thành

NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM
NHÀ CÂU LẠC BỘ- SÂN GOLF TÂN SƠN NHẤT
CHUNG CƯ CAO TẦNG HIMLAM
CHUNG CƯ TÂN THỊNH LỢI
TRỤ SỞ BÁO PHỤ NỮ
NHÀ XƯỞNG HẢI ĐỨC III
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 80.000 TẤN EVERGREEN LONG AN
CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG NHÀ TẠM GIỮ CỦA CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG