CẢI THIỆN QUY TRÌNH TRAM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HÓA

CẢI THIỆN QUY TRÌNH TRAM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HÓA
CẢI THIỆN QUY TRÌNH TRAM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HÓA
CẢI THIỆN QUY TRÌNH TRAM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HÓA
CẢI THIỆN QUY TRÌNH TRAM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HÓA

Vị trí

KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH


Chủ đầu tư

CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH


Vị Trí Dự Án

Công trình đã hoàn thành khác

KHU DÂN CƯ KHANG ĐIỀN
MELOSA GARDEN QUẬN 9
KHU LƯU TRỮ BÊN NGOÀI PHÔI THÉP DẸT NHÀ MÁY HÀ TĨNH
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU SINH HOẠT GANG THÉP FORMOSA HÀ TĨNH
XÂY DỰNG KHO THAN 2 XƯỞNG NHƠN TRẠCH
THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG
BỂ LỌC LẮNG NƯỚC MƯA BÃI CHỨA THÉP PHẾ LIỆU
NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM
NHÀ CÂU LẠC BỘ- SÂN GOLF TÂN SƠN NHẤT
CHUNG CƯ CAO TẦNG HIMLAM