DỰ ÁN CẢI TẠO NỀN BẾN TÀU S3 CẢNG SƠN DƯƠNG FORMOSA HÀ TĨNH

Dự án: DỰ ÁN CẢI TẠO NỀN BẾN TÀU S3 CẢNG SƠN DƯƠNG FORMOSA HÀ TĨNH

Chủ đầu tư: Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà tĩnh.

Khởi công: 02/2019.

Công trình này thiết kế san lấp với diện tích ước tính 45,950m2, lượng đất lấp đạt đến EL +3,2m (CD +4,5m). Sau khi tiến hành san lấp mới tiến hành cải tạo nền đất. Phương pháp cải tạo nền đất sử dụng phương pháp cọc cát, độ sâu 20m.

 


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC THUẬN PHÁT

 

Địa chỉ       :    938 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP.HCM

 

Điện thoại :    028. 3715 0779 - Fax: 028. 3715 1891

 

Email        :    ptp@phucthuanphat.vn

 

Website    :    http://www.phucthuanphat.vn